2009-10-21 00:00:00

ČINKVINA

ZNATE LI ŠTO JE ČINKVINA?

Učenici 4.a to znaju.

Naime, potaknuti pjesmom Zvonimira Goloba Kako se piše pjesma o domovini, okušali su se u pisanju činkvine o domovini.

Naučili su da je činkvina  pjesma od 5 stihova :
- 1. stih je jedna riječ najčešće imenica kojom opisujemo temu
-  2.stih su 2 riječi i to pridjevi koji opisuju imenicu iz 1. stiha
- 3. stih su 3 riječi, najčešće glagoli
- 4. stih je sastavljen od 4 riječi koje izražavaju osjećaje vezane uz temu
- 5. stih je jedna riječ, istoznačnica kojom opet sažimamo bit teme.

Radili su u skupinama i kao rezultat njihovog rada nastale su 3 činkvine o domovini.
Pročitajte ih !

 

Andrej Bobičanec, Dina Sabol, Kevin Oršoš i Laura Novak napisali su :

Domovina
Naša, šarena
Grli, pjeva, trči
U srcu naša Hrvatska,
Hrvatska .

 

Marta Zdolec, Patricija Bogdan, Ivan Varga i Vanja Barlović autori su sljedeće činkvine :

Domovina
Plava, zelena
Teče, žubori, zeleni
Svi volimo Jadransko more
Hrvatska !

 

Treću činkvinu napisali su  Ivan Krčmar, Lea Hasnaš, Dario Žganec, Ivana Ujlaki i Tamara Pavić :

Hrvatska
Velika, najljepša
Gleda, pjeva, raste
Hrvat za nju moli
Domovina.


Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec