2020-11-20 09:56:32

DJEČJI TJEDAN

Dječji tjedan od 5. do 11. listopada 2020. obilježen je u našoj školi na radostan i radni način. 

 Učenici nižih razreda bojali su sličice koje prikazuju članke Konvencije o pravima djece, iz čega je nastao šareni pano „Konvenciju usvoji – igraj se u boji“ (na slici). Obojene šarene sličice će se plastificirati i omogućit će nam u idućim godinama igranje s učenicima tri različite igre na temu Konvencije.

Prva igra je igra uparivanja: uparuje se sličica s pripadajućim člankom Konvencije.

Druga je igra memorije: dvije serije obojenih sličica 1-40 se uparuju i prepoznaje se na koji članak se odnose.

Treća je igra grupiranja: kartice učenici grupiraju u 4 grupe prava (1) pravo na sudjelovanje, (2) pravo na razvoj, (3) pravo na opstanak i dobar život i (4) pravo na zaštitu i život bez opasnosti.

Kroz igru će učenici lakše upoznati prava koja im pripadaju i zauzimati se za njih kasnije u životu.


Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec